Политика
Дневния ред за заседанието на Общински съвет- Панагюрище  през януари 2018 г. е обсъждал на 16 януари Консултативният съвет.
Правителството предлага промени в Закона за устройство на територията, които водят до отпадане
Зорница СЛВОВА, Институт за пазарна икономика В началото на месеца Европейската централна банка публикува изследване, показващо ефекта на повишаването на минималната работна заплата (МРЗ)
Правителството прие решение на 18 януари за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз
На 22 януари в Ритуалната зала на Община Панагюрище общинското ръководство ще връчи подаръци на

Абониране

Въпроси