Политика
Повишаването на участието на жените на пазара на труда и намаляването на разликите между половете в заплащането и доходите
Правителството прие Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.
Петър ГАНЕВ, Институт за пазарна икономика Българската държава е направила плащания* за близо 7,3 млрд. лв. през месец декември 2018 г. Ако изключим 31-ви декември,
Институт за пазарна икономикаПрез новата 2019 г. в държавната хазна е планирано да постъпят рекордните 43,9 млрд. лв. приходи.
Областна администрация-Пазарджик вече предлага нова административна услуга заверка-апостилq, съобщиха от пресцентъра на губернатора.Удостоверяването с “APOSTILLE” на документи 
Павлина ВАЙСИЛОВА Настоящата 2019 година е изборна. Ще избираме български представители за Европейски парламент и нова местна власт - изпълнителна и законодателна.

Абониране

Въпроси