Докладвайте коментара

Избирате само деца да се мъчат за по 1000 2000 лева. Защо не взехте баща ми. Толкова начетен човек. Ама страх Ви е да не грабят много пари от вас....!