Политика

Заетостта сред хората между 55 и 64 години се увеличава

Написана от Четвъртък, 23 Януари 2020 17:14
Публикувана в Политика
Правителството одобри Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора
На първото си за тази година заседание Общински съвет - Панагюрище реши да открие процедура за подбор на управител
В ритуалната зала на Община Панагюрище на 21 януари кметът Никола Белишки
Правителството на Италия учреди Национален ден на Данте Алигиери, който ежегодно ще се отбелязва на 25 март.
На 20 януари е общественото обсъждане на бюджет 2020 на Община Панагюрище.
Правителството одобри анализ на причините за нарастване на изплатените от осигурителите и държавното обществено осигуряване

Абониране

Въпроси